Dodatkowe informacje

Film jest wynikiem wieloletnich badań z udziałem ukraińskich i polskich historyków. Mimo poważnych trudności, udało się dotrzeć do około 1000 stron dokumentów pochodzących z dawnych akt KGB, świadczących o losach naszych bohaterów. Zdają one relację z traumy podwójnych prześladowań – prac przymusowych w epoce nazistowskiej i stygmatyzacji powracających w czasach stalinizmu. Te historyczne materiały stają się tłem dla filmowej opowieści o Williamie Waiblu, oraz dla wywiadów z osobami doświadczonymi pracą przymusową.

Materiały archiwalne, między innymi z archiwów KGB dotyczących robotników przymusowych.

Film prezentuje fragment skomplikowanych europejskich zależności, naznaczonych historią II Wojny Światowej, zdaje relację z rozbieżnych perspektyw. I chociaż nowe populistyczne ruchy od dłuższego czasu postulują odwrót od krytycznych badań historii, rozdział wspólnej przeszłości związany z pracą przymusową, pozostaje otwarty. Cele Wilhelma Waibla są nadal aktualne; w filmie przedstawiciel Nestle po raz pierwszy odpowiada na pytania dotyczące historii korporacji, jednak nadal nie jest on gotów stanąć z przeszłością twarzą w twarz.

Zdjęcia Oleksandra Techynskiego, Johannesa Laidlera i Tomasza Deblessema z empatią portretują ukraińskich bohaterów. Towarzyszy im lakoniczna muzyka Yuriy Gurzhy.

Więcej informacji i lista literatury specjalistyczna są dostępne w niemieckiej wersji językowej.

Wilhelm Waibel im Archiv der Georg Fischer AG
Wilhelm Waibel w archiwum firmy Georg Fischer AG.