DVD & Blu-ray

Rozdziały filmu:

 1. W prywatnym archiwum Williego Waibla
 2. Unikanie rozliczenia z nazistowską przeszłością
 3. Egzekucja w Watterdingen
 4. Kaplica św. Teresy i motywacja pracy Waibla
 5. Robotnicy przymusowi w Singen
 6. Poszukiwanie wskazówek w przedsiębiorstwach w Singen
 7. W archiwum firmy Georg Fischer AG
 8. Listy do Europy Wschodniej
 9. Odpowiedź z Połtawy
 10. Pierwsza podróż na Ukrainę w 1991 roku
 11. Pierwsze spotkanie z byłymi robotnikami przymusowymi
 12. Deportacja robotników przymusowych ze Wschodu
 13. Rozdzielenie robotników przymusowych w Singen
 14. Robotnice przymusowe opowiadają o warunkach pracy w Niemczech
 15. Traktowanie ludzi w obozach w Singen
 16. Fascynacja i rozczarowanie młodych Niemców nazizmem
 17. Bombardowanie Singen, Boże Narodzenie 1944
 18. Koniec wojny i powrót robotników przymusowych
 19. Represje wobec byłych robotników przymusowych w Związku Radzieckim
 20. W domu spokojnej starości
 21. Weterani Armi Czerwonej
 22. Relacja polskiego robotnika przymusowego
 23. Nazistowska przeszłość Maggi
 24. Z archiwistą firmy Nestlé w fabryce Maggi
 25. W Zurychu - nauka z historii